ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R170.00
1 سال
N/A
R170.00
1 سال
.net.za
R395.00
1 سال
N/A
R395.00
1 سال
.web.za
R395.00
1 سال
N/A
R395.00
1 سال
.org.za
R375.00
1 سال
N/A
R375.00
1 سال
.durban
R850.00
1 سال
R500.00
1 سال
R500.00
1 سال
.joburg
R850.00
1 سال
R500.00
1 سال
R500.00
1 سال
.capetown
R850.00
1 سال
R500.00
1 سال
R500.00
1 سال
.com
R390.00
1 سال
R390.00
1 سال
R390.00
1 سال
.net
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
.info
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
.org
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
.biz
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.pw
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
.mobi
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.wiki
R500.00
1 سال
R500.00
1 سال
R500.00
1 سال
.rest
R600.00
1 سال
R600.00
1 سال
R600.00
1 سال
.ink
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
.xyz
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.college
R1200.00
1 سال
R1200.00
1 سال
R1200.00
1 سال
.bar
R1150.00
1 سال
R1150.00
1 سال
R1150.00
1 سال
.host
R1500.00
1 سال
R1500.00
1 سال
R1500.00
1 سال
.website
R500.00
1 سال
R500.00
1 سال
R500.00
1 سال
.za.com
R1150.00
1 سال
R1150.00
1 سال
R1150.00
1 سال
.africa.com
R550.00
1 سال
R550.00
1 سال
R550.00
1 سال
.eu.com
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
.gb.com
R600.00
1 سال
R600.00
1 سال
R600.00
1 سال
.uk.com
R600.00
1 سال
R600.00
1 سال
R600.00
1 سال
.uk.net
R600.00
1 سال
R600.00
1 سال
R600.00
1 سال
.de.com
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
.us.com
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
.co
R550.00
1 سال
R550.00
1 سال
R550.00
1 سال
.design
R850.00
1 سال
N/A
R850.00
1 سال
.com.au
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains